Giỏ hàng

Tổng: 0 vnđ

Danh mục sản phẩm

Cần HDM Best Choice 12H

2.660.000 vnđ

Các lựa chọn

Đơn vị tính: 3.6m
Danh mục: Cần Tay HDM
SIZE độ dài đường kính
ngọn
đường kính gốc kích thước đóng cm trọng
 lượng
số lóng lực tải
270 2.72 3.3 22 109 97 3 2500
300 3.02 3.3 22 114 99 3 2500
330 3.32 3.3 24 105 133 4 2500
360 3.62 3.3 24 112 138 4 2500
390 3.92 3.3 24 114 149 4 2500