Giỏ hàng

Tổng: 0 vnđ

Danh mục sản phẩm

Cần HDM Best Choice 10H

2.600.000 vnđ

Các lựa chọn

Đơn vị tính: 3.6m
Danh mục: Cần Tay HDM
SIZE độ dài đường kính
ngọn
đường kính
 gốc
kích thước
 đóng cm
trọng
 lượng
số lóng lực tải
270 2.73 2.7 22 113 93 3 1800
300 3.03 2.7 22 113 98 3 1800
360 3.61 2.6 23.9 113 129 4 1800
390 3.93 2.6 23.9 113 139 4 1800
450 4.51 2.6 23.9 113 173 5 1800