Giỏ hàng

Tổng: 0 vnđ

EXPRIDE 265UL+2

4.600.000 vnđ
Đơn vị tính:
Danh mục: Cần Máy SHIMANO

Length(m): 1.96

Section: 1 

Closed length (cm): --

Weight(g):92

Top Dia(mm): 1.7

Lure (g): 2~10

Line Braided (lb): 2.5~6