Giỏ hàng

Tổng: 0 vnđ

17 CROSSFIRE 662MHB-SD

455.000 vnđ
Đơn vị tính: Cái
Danh mục: Cần Máy DAIWA
 
Tên sản phẩm (Item) Cần Lure DAIWA CROSSFIRE-X 662MHB-SD
Thương hiệu (Brand) DAIWA
Kích thước sử dụng (Length) 198cm
Kích thước gấp gọn (Close) 110 cm
Số khúc (Section) 2
Trọng lượng (Weight) 135 g
Kích thước ngọn cần (Top) 1.6 mm
Kích thước chuôi cần (Butt Dia) 13mm
Tải lure (Lure) 7g – 28g (1/4 – 1oz)
Tải dây (Line) 2.5kg – 6.5kg (6 – 14lb)
Độ nảy của cần (Action) F
Tỷ lệ Carbon 90%